Verkeersveilige school

Als school vinden wij de veiligheid in het verkeer van groot belang. We ondernemen jaarlijks verschillende activiteiten om onze kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Onze school is in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidLabel (BVL).  Daarnaast geeft het BVL een helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven.

Op onze school is een BVL-team opgericht bestaande uit één leerkracht en twee (verkeers)ouders; juf Manon, Wilma van den Oetelaar en Maartje Klijn. De gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en andere particuliere organisaties zorgen voor ondersteuning.

Wilt u iets kwijt over de verkeerssituatie, meld dit dan aan juf Manon of aan Wilma van den Oetelaar of Maartje Klijn.

Meer informatie over het BVL vindt u hier:  http://www.bvlbrabant.nl/site/home/