Communicatie

Een goede communicatie vinden wij als school erg belangrijk. 
Op deze pagina kunt u lezen hoe wij u als ouder voorzien van informatie:

  • Persoonlijk contact

Wij halen de kinderen altijd buiten op en brengen ze ook na afloop van de lessen naar buiten, zodat er ruimte is voor u als ouder om contact met de leerkracht te zoeken. Wanneer er aanleiding toe is, en natuurlijk op vooraf geplande momenten, zoeken we als school contact met onze ouders. Als u als ouder contact zoekt met school, kunt u ook altijd binnen lopen. We maken graag een afspraak zodat er tijd en rust is voor een goed gesprek.

  • Mail

Belangrijke informatie krijgt u van ons via de mail. Elke twee weken verschijnt op donderdag onze nieuwsbrief waarin wij zoveel mogelijk informatie proberen te bundelen. We beperken post op papier zoveel mogelijk zodat u als ouder het overzicht houdt.

  • Klasbord

Als ouder ben je natuurlijk gezond nieuwsgierig wat er in de klas allemaal gebeurt. Sommige kinderen vertellen heel uitgebreid over wat ze allemaal meemaken op een dag. Omdat dat niet bij iedereen zo werkt, gebruiken wij op school Klasbord.

Klasbord is een afgeschermde omgeving op internet. De leerkracht beheert de toegang. Ook kan de leerkracht foto’s of teksten plaatsen zodat u als ouder letterlijk “een kijkje in de klas” kunt nemen. Als ouder is het mogelijk om te reageren op foto’s, teksten of vragen van de leerkracht.

Naast het feit dat u als ouder meer zicht heeft op wat er zoal in de groepen speelt, denken we dat Klasbord ook de ouderbetrokkenheid en het leerrendement verhoogt. Omdat het duidelijker is waar we mee bezig zijn, kan er thuis over gesproken worden wat het leren van de kinderen zeker zal bevorderen. Ook vragen we via klasbord soms hulp, materialen of geven we snelle, korte informatie.

  • Parnassys

Als ouder kunt u inloggen in het ouderportaal van Parnassys. Hierin vindt u specifieke informatie over uw kind (bijvoorbeeld de rapporten of verslagen van de kind-oudergesprekken). Ook algemene informatie zoals de jaarkalender vindt u hier. Zodra uw kind op onze school zit, krijgt u een persoonlijke inlogcode voor deze website.