Groep 5-6

Welkom op de pagina van groep 5-6.
Hieronder is allerlei informatie te vinden over deze groep. 

Start van een dag
Op maandag start de dag met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘lees- of inloopkwartier’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig lezen in hun eigen leesboek of waarin zij tutorlezen met een maatje of ralfi-lezen met de leerkracht. Tijdens het inloopkwartier maken ze op twee dagen een dictee van spelling.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructies is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie krijgen extra instructie. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de leerbehoefte van ieder kind.

Weektaak
Aan het begin van de week krijgen alle kinderen een weektaak. Op deze weektaak staan taken waar de kinderen aan kunnen werken als ze klaar zijn met de les. Dit zijn taken in het werkboek of op het chromebook. Op de weektaak staan: moet taken, speciaal voor jou taken en mag taken.

Wereldoriëntatie
We werken met de methode DaVinci. In het hele schooljaar komen een aantal thema’s aan bod. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Dit alles in samenhang en verbanden. De kinderen zullen zich verwonderen, gaan ontdekken en gaan onderzoeken. Daarnaast gaan ze op een creatieve manier aan de slag met de verwerking van de lesstof. Daarbij leren ze ook om hun werk te presenteren voor de groep.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan regels, afspraken, gedrag en gevoelens. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, maar ook door het voeren van kringgesprekken.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

Huiswerk en agenda
Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces, daarom starten we hiermee in groep 6. Alle kinderen hebben daarom een eigen agenda nodig. Deze nemen zij dagelijks mee naar school en naar huis. Op maandag wordt het huiswerk ingepland in de agenda. Maandag is ook de dag waarop we het gemaakte huiswerk controleren. Het is erg fijn als u uw kind zo nodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog. Het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind.

Praktische zaken

  • De gymlessen zijn op maandag en vrijdag. Tijdens de gymlessen zijn sportkleding en sportschoenen verplicht.
  • De verjaardag van uw kind vieren we natuurlijk ook in de klas. Uw kind prikt daarvoor zelf of samen met u een datum met de leerkracht.
  • De kinderen houden in groep 5/6 een boekbespreking. Deze moet thuis worden voorbereid.

Heeft u een vraag aan de leerkracht of wilt u gewoon een keertje komen kijken in de klas? Loop gerust een keer binnen!

Juf Elin en juf Loes