Groep 1-2

Welkom op de pagina van groep 1-2. 
Hieronder is allerlei informatie te vinden over deze groep. 

Start van een dag
De dag starten we samen in de kring. Op de tijdwijzer kijken we welke dag het is, wat voor weer het is en wie de hulpjes-van-de-dag zijn. Aan de hand van de dagritmekaarten zien de leerlingen wat het programma van de dag is.

Thema’s
In de groep 1/2 werken we o.a. met de methode Schatkist. Deze methode bestaat uit verschillende thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar. Daarnaast stellen we zelf een aantal gevarieerde thema’s samen. Daardoor wordt de belevingswereld van de kinderen sterk uitgebreid. Soms kunnen we aansluiten bij thema’s die in andere groepen aan de orde komen in. Een thema duurt ongeveer 3 a 4 weken. Het is in de groep terug te zien in de themahoek, maar ook aan de woordenwebs, de knutselwerkjes en andere materialen. Daardoor worden de leerlingen uitgedaagd tot ontdekken en het eigen maken van vaardigheden en begrippen.

Voorbereidend taal- en leesonderwijs
De taalontwikkeling neemt bij kleuters een belangrijke plaats in. Bijna alle informatie moet namelijk gegeven en ontvangen worden door middel van het gesproken woord. Het is belangrijk dat je je gevoelens en bedoelingen aan elkaar duidelijk kunt maken en dat je leert omgaan met taal. Bij kleuters gaat het dan voornamelijk om luisteren en spreken. Dit gebeurt door middel van taalspelletjes (b.v. rijmen, luisterspelletjes), platen laten bekijken en erover vertellen, vertellen over eigen gebeurtenissen en luisteren naar verhalen. De I pad wordt als hulpmiddel gebruikt bij taal- en rekenspelletjes.

Voorbereidend rekenonderwijs
We werken op school met de rekenmethodes: De wereld in getallen en Met sprongen vooruit. In groep 1-2 is het stimuleren van de ontwikkeling van getalbegrip en het leren tellen van groot belang. daarom besteden we daar zeer veel aandacht aan. Dat kan op allerlei manieren en op elk moment in de vorm van liedjes, versjes, spelletjes maar ook middels de vele materialen in de klas. Voor een goede voorbereiding op groep 3 is het belangrijk dat alle inhoudelijke rekenaspecten evenwichtig aan bod komen, denk daarbij aan tellen en getalbegrip, meten en vergelijken, tijdsbeleving en ruimtelijke oriëntatie.

Laten-zien-kring
Al van jongs af aan laten we de kinderen ervaren hoe het is om iets te presenteren. Dat doen we in de Laten-zien-kring. Het kind dat aan de beurt is mag iets meenemen van thuis en daarover vertellen voor de groep. Andere kinderen worden gestimuleerd om vragen te stellen. Het is goed voor hun eigen taalontwikkeling en ze worden er sterker van! We zien het als een mooie voorbereiding voor de spreekbeurten en presentaties in de hogere groepen.

Lichamelijke oefening
De gymlessen bestaan afwisselend uit spel, materiaal- en vrije lessen. Bij spel en materiaallessen leren de kinderen om te gaan met hun lichaam en hoe ze de verschillende materialen horen te gebruiken. De kinderen worden uitgedaagd om samen te spelen. De kinderen hebben geen gymkleding nodig, maar wel gymschoenen. Deze schoenen blijven op school in hun eigen laatje.

Muziek, drama en dans  
In de klas en in de speelzaal maken we dagelijks muziek. We leren liedjes en dansjes, spelen op muziekinstrumenten en doen allerlei bewegingen op muziek. Muziek is leuk! Wist u dat muziek slim maakt? Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Muziek maken draagt bij aan de taalontwikkeling, het concentratievermogen en de zelfstandigheid van leerlingen. Bovendien leren kinderen samenwerken en op elkaar wachten.

Pauze
De kinderen hebben iedere dag 15 minuten pauze, van 10.15u-10.30u. Ze gaan dan samen met de hogere groepen buiten spelen. Na deze pauze, om 10.30u eten/drinken ze hun ‘tussendoortje’. Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen mee op school. Tussen 12.00u/12.15u en 12.30u eten zij hun brood en tussen 12.30u en 13.00u hebben zij buiten pauze.

Werktijd met ontwikkelingsmaterialen en in de hoekenklas
De kinderen werken tijdens de werktijd in de eigen klas en in de hoekenklas. Zij kunnen kiezen uit werkjes uit de kast, constructiemateriaal en de bouwhoek, themahoek, lees/schrijf hoek, huishoek, knutselhoek, rekenhoek. De werkjes uit de kast is ontwikkelingsmateriaal waarbij zij spelenderwijs met taal en rekenen bezig zijn. Daarnaast worden kinderen ook soms door ons ingedeeld bij een werkje. Er wordt hen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van werkjes geboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We werken met de methode: Kanjertraining. Een methode waarbij de kinderen en de volwassenen om hen heen leren respectvol om te gaan met zichzelf en de ander. Daarbij worden positieve uitgangspunten gehanteerd. We benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.

Eigen laatje
Elk kind heeft in de klas een eigen laatje om persoonlijke dingen in op te bergen, o.a. de gymschoenen. Verder worden hierin eigen werkbladen en tekeningen bewaard.

Verjaardag                                                                   
De 5e en 6e verjaardag van uw kind wordt in groep 1-2 uitgebreid gevierd. We zingen, dansen, steken de kaarsjes aan. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Traktaties houden we het liefst zo gezond mogelijk. Op welke dag we de verjaardag vieren kunt u, vooraf, met de leerkracht afspreken

Heeft u nog vragen of wilt u gewoon een keertje komen kijken in de klas, loop gerust bij ons binnen!

Juf Sanne en Juf Lieke