Groep 3-4

Welkom op de pagina van groep 3-4. 
Hieronder is allerlei informatie te vinden over deze groep. 

Start van een dag
Op maandag openen we de week in de kring en krijgen de kinderen de ruimte om te vertellen over het weekeinde. Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig in een boek lezen of waarin zij lezen met een maatje of de leerkracht.

Instructies
De leerkracht geeft op een dag verschillende instructies op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen. Tijdens de instructie is er veel aandacht voor het individuele kind. Kinderen met minder behoefte aan instructie kunnen zelfstandig verder werken, kinderen met veel behoefte aan instructie zitten aan de instructietafel en krijgen daar extra uitleg over de leerstof.

Weektaak
In groep 4 krijgen de kinderen een weektaak en deze weektaak wordt ook samen met de kinderen ingepland. Kinderen werken hierbij aan verschillende taken. De kinderen plannen de taken van die week samen met de leerkracht maar zij bepalen zelf in welke volgorde ze deze taken maken. We stimuleren dat de kinderen daarin bewuste keuzes maken. Tijdens het weken aan de weektaak hebben de leerlingen ook tijd om te werken aan de taken uit hun ‘bakje’. Alle leerlingen hebben een eigen bakje, waarin zij individuele werkjes aangeboden krijgen die zij extra mogen of moeten oefenen. Op deze manier bieden we ‘onderwijs op maat’.

Coöperatief leren
Door middel van coöperatieve werkvormen bieden we kinderen ruimte om van en met elkaar te leren. Zo werken we in duo’s of in teams. Zo zijn alle kinderen actief bezig met de lesstof en worden de activiteiten effectiever.

Ook praten we over het werken met onze:– binnenstem, wanneer we stil werken;– liniaalstem wanneer we iets zachtjes met elkaar bespreken;– teamstem wanneer we verstaanbaar mogen zijn binnen ons eigen team;– groepsstem, wanneer het voor de hele groep te horen mag zijn.

Wereldoriëntatie 
We werken met de methode DaVinci. In het hele schooljaar komen een aantal thema’s aan bod. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Dit alles in samenhang en verbanden. De kinderen zullen zich verwonderen, gaan ontdekken en gaan onderzoeken. Daarnaast gaan ze op een creatieve manier aan de slag met de verwerking van de lesstof. Daarbij leren ze ook om hun werk te presenteren voor de groep.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt..

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Dagelijks wordt er in de klas aandacht besteedt aan gedrag, gevoelens, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, maar ook door het voeren van kringgesprekken.

Praktische zaken

  • De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag.  Tijden de gymlessen zijn sportkleding en schoenen verplicht.
  • Verjaardagen vieren en trakteren hoort er natuurlijk bij, u prikt samen met uw kind daarvoor een datum met de leerkracht. De ouders zijn hierbij niet meer aanwezig.

Tot slot
Bent u nieuwsgierig geworden naar wat wij allemaal doen in de klas? Of heeft u een vraag aan de leerkracht?De deur staat altijd voor u open.

Juf Manon