AVG

Op onze school verwerken wij persoonsgegevens van u en uw kinderen. Cadans Primair is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Cadans Primair vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. We leggen u graag hieronder uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.