Leerlingenraad

 

We werken op onze school met een leerlingenraad. De kinderen zijn enorm enthousiast en betrokken!
Hierdoor bereiken we (onder andere) de volgende doelen:

  • Leerlingen hebben een stem

  • Leerlingen voelen zich verantwoordelijk

  • De mening van leerlingen geeft extra informatie

  • Spelenderwijs leren leerlingen kennismaken met democratie

  • Het bevorderen van actief burgerschap

  • Leerlingen krijgen zicht op schoolorganisatie

  • Het bevorderen van betrokkenheid

  • Leerlingen leren wat realistisch is

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen leerlingen en de school