Ouderraad

De ouderraad is een groep vrijwillige ouders. De groep bestaat uit enthousiaste, betrokken en inventieve mensen. Doeners, die bereid zijn tijd en energie in de activiteiten op school te steken. De ouderraad ondersteunt de activiteiten die gedurende een schooljaar op onze school plaatsvinden. De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten van de school.

Op de onze school wordt de ouderbijdrage geïnd en beheerd door de ouderraad. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar belangrijk om te melden is dat zonder deze bijdrage bepaalde extra activiteiten, waarvoor de school van het Ministerie van Onderwijs geen vergoeding ontvangt, niet mogelijk zijn.