Groep 7-8

Welkom op de pagina van groep 7-8. 
Hieronder is allerlei informatie te vinden over deze groep. 

Start van een dag
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek of een andere  werkvorm, waarin de kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend.

Van dinsdag t/m vrijdag starten we de dag met het ‘leeskwartiertje’. We wisselen tussen periodes waarin kinderen zelfstandig lezen in hun eigen leesboek of waarin zij tutorlezen met een maatje of ralfi-lezen met de leekracht. Ook op dagen waarin we starten met het ‘leeskwartiertje’ is er ruimte voor kinderen om bijzonderheden te bespreken.

Weektaak
In groep 7/8 krijgen de kinderen een weektaak. Kinderen kunnen tijdens het inplannen van de weektaak ook eigen leerdoelen hierin verwerken.

Iedere dag worden de lestaken van die dag besproken en hebben kinderen de mogelijkheid vragen te stellen. De kinderen plannen de taken van die dag zelf. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier goed over nadenken en hierin een bewuste keuze maken. Tijdens de week hebben we aandacht voor het werken aan de weektaak en de planning.

Wanneer een kind voor die dag klaar is met het weektaak, gaat het verder met extra werk voor zijn/haar persoonlijke doel. Dit doel kan tijdens de kind-/oudergesprekken in overleg wordem afgesproken. Tijdens het werken aan de weektaak heeft de leerkracht tijd om individuele kinderen of groepjes kinderen te helpen.

Huiswerk en agenda
Het maken van huiswerk en het plannen ervan is een leerproces waaraan we veel aandacht besteden in groep 7/8. Alle kinderen hebben daarom een eigen agenda nodig. Deze nemen zij dagelijks mee naar school en naar huis.

Het is erg fijn als u uw kind zo nodig helpt met zijn of haar huiswerk, maar verlies hierbij het leerproces niet uit het oog. Het maken van het werk is de verantwoordelijkheid van uw kind.

Wereldoriëntatie
We werken met de methode Da Vinci. De kinderen werken met thema’s vanuit nieuwsgierigheid en verwondering.

Bij DaVinci werken we vanuit 30 thema’s voor het basisonderwijs in een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Dit alles in samenhang en verbanden.

Sociale vaardigheden
Regelmatig wordt er in de klas aandacht besteedt aan gedrag, gevoel, regels en afspraken. Dit doen we door middel van lessen uit de methode Kanjertraining, de gouden weken, maar ook door het voeren van kringgesprekken, het voorlezen van boeken, gesprekken met groepjes kinderen en later in het jaar gastlessen vanuit bureau HALT.

Creatieve vakken
Wekelijks is er in het rooster plaats voor de creatieve vakken. Hieronder verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Afwisselend komen deze vakken aan de orde. Kom gerust eens kijken in de klas, waar het werk van uw kind tentoongesteld wordt.

Praktische zaken

  • Op maandag hebben we een blokuur gymles. Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht. De gymkleding wordt wekelijks mee naar huis genomen om uit te wassen.
  • De verjaardag van uw kind vieren we natuurlijk ook in de klas. Uw kind prikt daarvoor zelf een datum met de leerkracht.

Wij vinden het leuk als u in de klas komt kijken!

Bent u nieuwsgierig naar het werk van uw kind? Heeft u een vraag aan de leerkracht? Loop gerust bij ons binnen, wij maken graag tijd!

Juf Elin en Juf Bernadet