Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders van onze school. Zij komen op voor de belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van onze school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De verslagen kunt u terugvinden op deze website. De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van onze school.

De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren als zij ook ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan te kloppen.
 

De MR bestaat uit de volgende personen:

Vanuit de ouders:
Coen van den Oetelaar & Peter Bakker

Vanuit het team:
Loes Spierings & Manon van Esch
 

Notulen

Wilt u de notulen van onze vergaderingen inzien? Vraag deze dan op bij de directie.